Girişimsel kardiyoloji, nöroloji, radyoloji, anestezi ve yoğun bakım alanlarında sektörümüzün lider sarf malzeme tedarikçisi olarak hizmet vermekteyiz..

Termodilüsyon Kateteri

Kateter uçları genellikle şişirilmiş balonları güvenli bir şekilde 
barındıramayan küçük arter dallarına geçer. SOLITECH Termodilüsyon
kateterleri, PA kateter izleme ile ilişkili en ciddi komplikasyon
olan balonun aşırı basıncına bağlı pulmoner arter rüptürü riskini
fiilen ortadan kaldırır. Kateterler, (1) distal balon şişirmeye
karşı anormal dirençle karşılaştığında veya (2) distal balonun
içindeki basınç normal şişirme basıncını aştığında SOLITECH
cihazının şişirilmesini kolaylaştırarak potansiyel olarak
tehlikeli bu durumun riskini azaltır. SOLITECH bileşeni, distal
balonun aşırı basınç almasını önlemek için bir basınç tahliye
valfi görevi görür. Bu sadece damar yırtılmasını önlemekle kalmaz,
balonun yırtılmasını da önler ve klinisyeni kateteri yeniden
konumlandırması için uyarır.

  Kataloğu indir