Merkezi İstanbul'da bulunan şirketimiz, sahip olduğu geniş bayi ağı, sürdürülebilir kalite ve güvenirlilik prensibiyle hem Türkiye'nin tamamındaki hem de çevre ülkelerdeki hastanelere hasta odaklı çözümler sunmaktır.

SOLITECH - Teknik Şartnameler

BALONLU GEÇİCİ KALP PİLİ ELEKTRODU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT Kodu: KR2002, KV2051

 1. Kateterler geçici pacing amacıyla kullanılmalıdır.
 2. Intrakardiyak EKG kaydı almaya elverişli olmalıdır.
 3. Özellikle floroscopy’ nin olmadığı durumlarda hızlı ve güvenli bir şekilde geçici pace kateterlerinin kalbe ulaştırılabilmesine olanak sağlayan bir balona sahip olmalıdır.
 4. Acil vakalarda; harici kalp pili cihazına bağlanarak intrakardiyak stimülasyon yapmaya uygun olmalıdır.
 5. Balonun hacmi 1-2cc’ dir. Natural Rubber Latex yapısında olmalıdır.
 6. Kateterin uç kısmında elektrodlar arasında akımla hareket eden, şişirildiğinde Oval, şekil alan balon olmalıdır. Balon kateterin pozisyonlanmasına yardımcı olmalıdır.
 7. Elektrot aralıkları 7mm olmalı, ''ring'' tipte çift elektrot ihtiva etmelidir.
 8. Katateterlerin shaft çapı 5F olmalıdır.
 9. Kateterlerin toplam uzunluğu 110-125cm aralığında uzunluğuna sahip olmalıdır.
 10. Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir pre-shape’ e sahip olmalı.
 11. Kateterlerin proksimal kısımlarında, geçici pacemaker jeneratörlerine bağlanmalarını sağlayan iki adet terminal pin bulunmalıdır. Bu pinler hastanemizdeki geçici pacemaker jeneratörleri ile uyumlu olmalıdır.
 12. Kateterin sağ ventriküldeki stabilizasyonu ve elektrodlarının ventrikül duvarlarına daha iyi temas edebilmesi için Straight Tip ve/veya Right Heart Curve olarak adlandırılan özel shape seçeneği olmalıdır.
 13. Bilister Paketli, Steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

GEÇİCİ KALP PİLİ ELEKTRODU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT Kodu: KR1029, KV2050

 1. Bipolar Kardiyak Pacing Kateterleri, intrakardiyak pacing işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 2. Katateterlerin shaft çapı 5 French olmalıdır.
 3. Kateterlerin toplam uzunluğu en az 90cm uzunluğa sahip olmalıdır.
 4. Elektrodlar elektriksel iletkenliği yüksek materyallerden imal edilmiş olmalıdır.
 5. Subclavian, Jugular veya Femoral uygulamalara uygun bir pre-shape’ e sahip olmalıdır.
 6. Kateterler bipolar olmalıdır.
 7. Kateterlerin shaft çapları ile aynı size’da introducerlarla kullanılabilmesi için gövdeleri üzerinde çıkıntı ve çöküntü bulunmamalıdır.
 8. Kateterin distal uç kısmı atravmatik ve özel malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 9. Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olup kolay tork verilebilmelidir.
 10. Kateterlerin proksimal kısımlarında, geçici pacemaker jeneratörlerine bağlanmalarını sağlayan iki adet terminal pin bulunmalıdır. Bu bağlantı noktaları jeneratöre bağlanmak için uygun tasarımlı olmalıdır.
 11. Bilister Paketli, Steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

TERMODÜLUSYON KATETERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: KR1109, KV1394

 1. Kateter steril bir paket içerisinde bulnulmalı ve son lullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
 2. Kateter 110cm ve 7f olmalıdır.
 3. Kateter heparin kaplı ve radyoopak olmalıdır. Bu özellikleri orijinal ambalajında belirtilmelidir.
 4. Kateter poliüretandan yapılmış olmalı, üzerinde onar santimetrelik aralarla işaretler olmalı ve kateterin rengi bu işaretlerin rahatlıkla görebileceği şekilde kontrast teşkil etmelidir.
 5. Kateterin ortasında 4 kanal olmalıdır. Bu kanalların tip ve özellikleri şöyle olmalıdır.
 6. Pulmoner arter kanalı;sarı renk kodu ile belirlenmiş olmalıdır. Bağlantı kısmı luer kilit olmalıdır.
 7. Pa kanalı kataterin distaline açılmalıdır. Lümen iç çapı kılavuz telin geçirilmesi için uygun olmalıdır.
 8. Santral venöz kanalı; mavi renk kodu ile belirlenmiş olmalıdır. Bağlantı kısmı luer kilit olmalıdır. Cvp kanalı kateter üzerinde distalden en fazla 30cm uzağa açılmalıdır.
 9. Balon kanalı; kırmızı renk kodu ile belirlenmelidir. Bağlantı kısmı luer kilitli tek yönlü bir musluk veya kilit sistemi olmalıdır. Balon kanalı kateterin distalindeki balona açılmalıdır. Balon şişme kapasitesi 1,5cc şişirilmiş balon ölçüsü 13mm yi geçmemelidir. Ve asimetrik şişmemelidir.. indirilmiş balon çapı 8Fr olmalıdır. Kateterin paketinin içindeki kullanılacak 1,5cm de kilitli balon enjektörü olmalıdır.
 10. Termistör kanalı; bağlantı kısmı hastanemizde kullanılan kalp debisi ölçüm cihazlarına uygun olmalıdır. Termistör kanalı kateterin distalinde en fazla 4cm uzağa açılmalıdır. Termistörde kırmızı renkte kapak bulunmalıdır. Termistör direnci 14ohm olmalıdır. Sıcaklığa göre direnç değişimi 520ohm/c olmalıdır. Hastaya geçireceği kaçak 10ms’dan az olmalıdır.

İNTRAKORONER TROMBÜS ASPİRASYON KATETERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT Kodu: KR1140

 1. Aspirasyon kateteri koroner veya periferik arterlerde bulunan taze, yumuşak emboli veya trombus aspirasyonu için özel olarak tasarlanmış olmalıdır
 2. Sistemin 6F veya 7F guiding kataterler ile kullanıma uygun seçenekleri bulunmalıdır.
 3. Aspirasyon lümeni ise 6F kateter için 0.014inç veya 7F kateter seçeneği olanlar için ise 0.037inç altında olmamalıdır.
 4. Sistem rapid Exchange (monorail) olmalı, kateter uzunluğu 140 cm’den az olmamalı, 0.014 inç guidewire ile sorunsuz kullanılmalıdır.
 5. Uç yapısı tapered yapıda olmalıdır.
 6. Proksimal dış ölçüsü en fazla 0,066inc olmalıdır, set içerisinde 2 adet en az 30 ml’lik kilitli şırınga, filtrasyon kabı, 3’lü musluk ve kateter bağlantısı sağlayacak uzatma hattı olmalıdır.
 7. Teklif edilen kateterlerde aspirasyon oranı 6F kateter için 30cc den düşük olmamalı veya 7F kateter seçeneği olanlar için 92cc den düşük olmamalıdır.
 8. Kateter yüksek hassasiyetli hidrofilik kaplı olmalıdır.
 9. Sistem koroner içi trombüs aspirasyonuna uygun, torkabilitesi ve iletilebilme özelliği yüksek olmalıdır.
 10. Kateterin kuvvetli hafızası olmalı, guidewire ile düzeltildikten sonra bile eski haline gelmelidir.
 11. Kateter maniplasyonu ile kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
 12. Bilister Paketli, Steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

MİKRO, İLK GİRİM SETİ, VASKÜLER

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: GR1049, KV1282, KR2070

 1. Zayıf arterial nabız alındığı durumlarda veya küçük çaptaki arterial sistemlere giriş için dizayn edilmiş olmalıdır.
 2. Koaksiyel dilatör sistemi en az 4F çapta ve 10cm uzunlukta olmalıdır.
 3. Kılavuz tel 0,018inç kalınlıkta 45cm olmalıdır.
 4. Girişim iğnesi ekojenik olmalıdır. 21G kalınlıkta ve en az 7cm uzunlukta olmalıdır. Mandrensiz ve keskin uçlu olmalıdır. İğne içinden 0,018inç kılavuz tel geçebilmelidir.
 5. Set içerisinde:1 adet girişim iğnesi, 1 adet kılavuz tel ve koaksiyel sistemde en az 1adet dilatörü ve kılıf bulunmalıdır.
 6. Kılavuz tel şaft kısmı sert, uç kısmı yumuşak (flexible) ve radyoopak olmalıdır.
 7. Malzeme steril olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

MİKRO, İLK GİRİM SETİ, BİLİYER

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: GR1052

 1. Vasküler olmayan, biliyer işlemlerde büyük çaplı kılavuz tellerin yerleştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış olmalıdır.
 2. Set içeriğinde;
 3. 1 adet Introduser (co-axial 4F dilator, RO markerlı 6F sheat); kilitlenerek kuvvetlendirilen kannulası ile birlikte,
 4. 1 adet en az 15cm 21gauge diagnostik iğne, iç stylet’i ile birlikte,
 5. 1 adet 0.018inç, platinyum floppy tip, ekstra stiff kılavuz tel oluşmalıdır.
 6. Sistemin küçük sheat ucunun iç çapı 0.018inç kılavuz tel ile, büyük sheat ucunun iç çapı 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır
 7. Sistemin 0.018inç platinum tipli extra stiff kılavuz telinin çelik veya nitinol seçenekleri olmalıdır.
 8. Sistem, nonvasküler prosedürlerde, 0.035inç veya 0.038inç kılavuz telin kolay, doğru ve non-traumatic bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.
 9. Sistemin 21G diagnostik iğnesi, doku travmasını azaltacak özellikte olmalıdır.
 10. Sistemin sheat’ının uç kısmında yer alan RO marker, doğru yerleştirme için görünebilirliği sağlamalıdır.
 11. Sistemin dilatörü üzerindeki referans işareti, sheat ve dilatörün tam olarak aynı hizaya getirilmesini, böylelikle doğru kılavuz tel yerleştirilmesini sağlamalıdır.
 12. Sistem, tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

ÜÇ YOLLU MUSLUK 1200 PSI BASINCA DAYANIKLI

SUT KODU: GR1243

 1. Female/maile luer-lock adaptörlü olmalıdır
 2. Rotating adaptörlü olmalı ve katetere adapte edildiğinde rahatlıkla kendi etrafında döndürülebilmelidir.
 3. Üç yollu olmalıdır
 4. İçini gösterecek şekilde saydam olmalıdır.
 5. En az 1 yıl sterilizasyon tarihinde sahip olacak şekilde teslim edilecektir. Ancak firmalar depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştireceğini taahhüt etmelidir
 6. Bir adet numune teslim edilecektir.
 7. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
 8. 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

KILAVUZ TEL 0,018 İNCH 300CM, ANJİOPLASTİ, REKANALİZASYON AMAÇLI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: KR1083, KV1311, GR1094

 1. Kılavuz tel vasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ilave (ekstra) desteği verecek ve kronik total oklüzyonlarda tamamen tıkanmış damarı rekanalize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
 2. Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
 3. Kılavuz tel çok kaygan bir hidrofilik veya hidrofilik polimer malzeme ile kaplı olmalıdır.
 4. Kılavuz tel çekirdeği süper esnek yapıda, kırılmalara imkân vermeyecek şekilde dayanıklı ve bu sayede torkabilitesi yüksek olmalıdır.
 5. Kılavuz telin uç düz konfigürasyonda olmalıdır.
 6. Kılavuz telin proksimal ve distal çapı 0,018inch olmalıdır.
 7. Kılavuz telin uç yapısı standart olmalıdır.
 8. Kılavuz tel uzunluğu 300cm olmalıdır.
 9. Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinde ilerletilebilirliği kolay olmalıdır.
 10. Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı ve bu ucunun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
 11. Kılavuz telin ucunun birçok defa şekil verilebilme ve şekil tutma hafızası yüksek olmalıdır.
 12. Tekli kutularda ve Steril paketlenmiş olmalıdır.

KILAVUZ TEL 0,018 İNCH 260CM, ANJİOPLASTİ, REKANALİZASYON AMAÇLI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: KR1083, KV1311, GR1094

 1. Kılavuz tel vasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ilave (ekstra) desteği verecek ve kronik total oklüzyonlarda tamamen tıkanmış damarı rekanalize etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
 2. Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede süper sert (süper stiff) olmalıdır.
 3. Kılavuz tel çok kaygan bir hidrofilik veya hidrofilik polimer malzeme ile kaplı olmalıdır.
 4. Kılavuz tel çekirdeği süper esnek yapıda, kırılmalara imkân vermeyecek şekilde dayanıklı ve bu sayede torkabilitesi yüksek olmalıdır.
 5. Kılavuz telin ucu açılı konfigürasyonda olmalıdır.
 6. Kılavuz telin proksimal ve distal çapı 0,018inch olmalıdır.
 7. Kılavuz telin uç yapısı standart olmalıdır.
 8. Kılavuz tel uzunluğu 260cm olmalıdır.
 9. Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinde ilerletilebilirliği kolay olmalıdır.
 10. Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı ve bu ucunun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
 11. Kılavuz telin ucunun birçok defa şekil verilebilme ve şekil tutma hafızası yüksek olmalıdır.

OTOMATİK Y KONNEKTÖR+Torquer+Kılavuz Tel İğnesi

SUT Kodu: KR1145+KR1146+KR2011

 1. Girişimsel (PTCA, stent) işlemlerde kullanılacaktır.
 2. İç Lümen Çapı 9F olmalıdır. 9F Kateterlele de rahatça kullanılabilmelidir.
 3. Aynı paket içerisinde Y konektör, insertiontool, üçlü musluk, uzatma hattı (25ve 50 cm) olmalıdır.
 4. İçindeki torquer 0,010”-0,040” aralığındaki kılavuz telleri yönlendirebilmelidir
 5. Y konektörün valfi itme ve çekme yöntemiyle açılabilmelidir.
 6. Kan akımını kısa sürede durdurmalıdır.
 7. Şeffaf malzemeden mamül olmalıdır.
 8. Yan uzantısına konektör ve üç yollu musluk takılabilmelidir.
 9. Firmalar şartnamedeki tüm maddelere tek tek cevap yazacaklar, Şartnamedeki hükümlere uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 10. Firmalar 1 Adet numune klinik kullanım için ihale esnasında numune teslim formu ile vereceklerdir.

 

RADYOLOJİ Y KONNEKTÖR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT Kodu: GR1243

 1. Girişimsel Radyoloji işlemlerde kullanılacaktır. İç Lümen Çapı 9F olmalıdır. 9F Kateterlele de rahatça kullanılabilmelidir.
 2. Y konektörün valfi döndürülme yöntemiyle açılabilip, kapanabilmelidir. Kan akımını kısa sürede durdurmalıdır.
 3. Şeffaf malzemeden mamül olmalıdır. Yan uzantısına konektör ve üç yollu musluk takılabilmelidir.
 4. Firmalar şartnamedeki tüm maddelere tek tek cevap yazacaklar, Şartnamedeki hükümlere uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 5. Firmalar 1 Adet numune klinik kullanım için ihale esnasında numune teslim formu ile vereceklerdir.

RADIAL GİRİŞİM  SHEATH

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT Kodu: KR1062

 1. Her set 1 introducer, 1 Genişletici, bir adet paslanmaz çelikten yapılmış atravmatik ve 0,018”-0,021”-ve 0,025” kalınlıkta Kılavuz Tel Uç kısımları Düz, Angle ve J seçenekleri bulunmalıdır ve 1 Adet 19Ga.-20Ga.-21Ga. Seçenekleri olan iğne bulunmalıdır.
 2. Sheath 4F,5F,6F,seçenekeleri bulunmalıdır. Sheath uzunluğu 7cm olmalıdır. İhale Uhdesinde kalan firmadan istenildiği kadar temin edilecektir.
 3. Radyal arterden yapılacak koroner anjiyografi ve invasiv girişimlerde kullanılacaktır.
 4. Introducer Sheath esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
 5. Introducer Sheath in hemostatik valfi bulunmalıdır.
 6. Introducer Sheath in ilaç uygulaması ve basınç ölçmek için kullanılacak şeffaf yan uzatması ve yan uzantmaya bağlı üç yollu musluk bulunmalıdır.
 7. Genişletici damarı zedelemeyecek şekilde esnek olmalı radyal girişimler için özel üretim olmalıdır.
 8. Ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanım tarihi mevcuttur.
 9. Hemostatik valf kateter ve kılavuz tel girişleri kolay olmalıdır.
 10. Radial girişim için özel üretilmiş olmalı pediatrik sheath’ ler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile 1 yıl miadı bulunmalıdır ve gerektiğinde kullanım süresi dolan malzeme firma tarafından en az 1 yıl miadlı olan malzeme ile değiştirilmelidir.
 12. Teslim edilen malzemeler Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında Etiketleri ve Kullanım Kılavuzları Türkçe olmalıdır. Şartnamedeki maddelere firmalar cevap yazacak Şartnameye uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

FEMORAL GİRİŞİM  SHEATH

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT Kodu: KR1061

 1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
 2. İçindeki Kılavuz Tel 0,038” 45cm J-Uçlu olmalıdır.
 3. Sheath uzunluğu 11cm olmalıdır. Sheath 4F,5F,6F,7F,8F,9F seçenekeleri bulunmalıdır. Sheath İhale Uhdesinde kalan firmadan istenildiği kadar temin edilecektir
 4. Set içinde 1 Adet 18Ga*7cm İntroducer İğne+1 adet Bistüri+ 1 Adet 2,5cc Şırınga bulunmaldır.
 5. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
 6. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
 7. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
 8. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.

UZATMA KONNEKTÖRÜ 1200 PSI BASINCA DAYANIKLI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT Kodu: KR2060

1.Tek Tek steril paketler halinde olmalıdır ve paket üzerinde sterilizasyon ve kullanım tarihleri yazılıdır.

 1. En az 1 yıl sterilizasyon tarihinde sahip olacak şekilde teslim edilecektir. Ancak firmalar depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştireceğini taahhüt etmelidir
 2. En az 1200psi basınca dayanıklı 50,75,120,150cm.uzunluklarından istenildiği kadar teslim edilmelidir.
 3. Konnektörlerin gövdesi yumuşak olmalıdır.
 4. Rotating male adaptörlü olmalıdır.
 5. Bir adet numune teslim edilecektir.
 6. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.

Kontrast Madde Enjeksiyon Manifold Kit (Yüksek basınç Angio Seti)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT Kodu: YOK

 1. Set içerisinde basınca dayanıklı, yan tarafından üç çıkışlı ve her çıkış için üç yollu döner adaptörlü, şeffaf manifold tur. Beraberinde 12cc’lik 2cc stoperli, basınca dayanıklı, şeffaf, hazne kısmında iki adet ve piston proksimalinde ise bir adet çember şeklinde parmak geçirme yerleri olan anjiyografi enjektörü bulunmalıdır
 2. Set şeklinde bulunan 120cm uzunluğundaki basınç konnektörlerinin çapı ince ve dar dış yüzeyi sert olmalıdır
 3. Seti içinde 2 Adet en az 120 cm uzunluğunda Serum Setleri bulanacaktır.
 4. Adaptörlerin manüplasyonu ve çevirmesi yumuşak ve kolay olmalıdır. Enjektöre opak çekimi sırasında serum setleri kollabe olmamalıdır ve kıvrılarak opak geçişini engellememelidir
 5. Malzemeler DEHP Free olmalıdır. (Ftalat içermez). Firma bunu belgelendirmelidir.
 6. ETO steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir..
 7. İstenildiğinde malzemeler farklı ölçülerde değiştirilebilmelidir.
 8. Firmalar Fiyat verdikleri ürünün Yetkili temsilcisi ve bayisi olduğuna dair TITUBB çıktısı ihale dosyasında sunulmalıdır.
 9. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
 10. Değerlendirme yapılması için 1 adet numune verilmelidir.

HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 150CM

SUT KODU: GR1078, KR1067, KV1295

 1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
 2. Guidewire en az 150 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
 3. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
 4. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
 5. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
 6. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
 7. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
 8. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak.
 9. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
 10. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.

HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 180CM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: GR1078, KR1067, KV1295

 1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
 2. Guidewire en az 180 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
 3. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
 4. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
 5. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
 6. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
 7. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
 8. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak.
 9. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
 10. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.

HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 260CM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: KV1296, KR1068, GR1079

 1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
 2. Guidewire en az 260 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
 3. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
 4. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
 5. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
 6. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
 7. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
 8. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak.
 9. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.

10.Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.

HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 150CM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: KR1071, KV1299, GR1082

 1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
 2. Guidewire en az 150 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır. Guidewire şaft kısmı stiff/sert yapıda olmalıdır.
 3. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir.
 4. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
 5. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
 6. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
 7. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
 8. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
 9. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır.
 10. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
 11. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.

HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 180CM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: KR1071, KV1299, GR1082

 1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
 2. Guidewire en az 180 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır.
 3. Guidewire şaft kısmı stiff/sert yapıda olmalıdır. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
 4. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir.
 5. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
 6. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
 7. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
 8. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
 9. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
 10. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak.
 11. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
 12. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.

HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 260CM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: KV1300, GR1083, KR1072

 1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
 2. Guidewire en az 260 cm uzunluğunda olmalıdır.
 3. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır.
 4. Guidewire şaft kısmı stiff/sert yapıda olmalıdır.
 5. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
 6. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir.
 7. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
 8. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
 9. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
 10. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
 11. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
 12. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.
 13. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır.
 14. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
 15. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.

HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 260CM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: KR1083, KV1311, GR1094

 1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
 2. Guidewire en az 260 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,018” çapında olmalıdır. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir. Guidewire şaftı Süper Sert özellikte olmalıdır.
 3. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
 4. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
 5. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
 6. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
 7. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
 8. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak.
 9. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
 10. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.