Merkezi İstanbul'da bulunan şirketimiz, sahip olduğu geniş bayi ağı, sürdürülebilir kalite ve güvenirlilik prensibiyle hem Türkiye'nin tamamındaki hem de çevre ülkelerdeki hastanelere hasta odaklı çözümler sunmaktır.

SOLITECH - Teknik Şartnameler

OTOMATİK Y KONNEKTÖR+Torquer+Kılavuz Tel İğnesi
SUT Kodu: KR1145+KR1146+KR2011
1. Girişimsel (PTCA, stent) işlemlerde kullanılacaktır.
2. İç Lümen Çapı 9F olmalıdır. 9F Kateterlele de rahatça kullanılabilmelidir.
3. Aynı paket içerisinde Y konektör, insertiontool, üçlü musluk, uzatma hattı (25ve 50 cm) olmalıdır.
4. İçindeki torquer 0,010”-0,040” aralığındaki kılavuz telleri yönlendirebilmelidir
5. Y konektörün valfi itme ve çekme yöntemiyle açılabilmelidir.
6. Kan akımını kısa sürede durdurmalıdır.
7. Şeffaf malzemeden mamül olmalıdır.
8. Yan uzantısına konektör ve üç yollu musluk takılabilmelidir.
9. Firmalar şartnamedeki tüm maddelere tek tek cevap yazacaklar, Şartnamedeki hükümlere uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Firmalar 1 Adet numune klinik kullanım için ihale esnasında numune teslim formu ile vereceklerdir.
 
RADIAL GİRİŞİM  SHEATH TEKNİK ŞARTNAMESİ
SUT Kodu: KR1062
1. Her set 1 introducer, 1 Genişletici, bir adet paslanmaz çelikten yapılmış atravmatik ve 0,018”-0,021”-ve 0,025” kalınlıkta Kılavuz Tel Uç kısımları Düz, Angle ve J seçenekleri bulunmalıdır ve 1 Adet 19Ga.-20Ga.-21Ga. Seçenekleri olan  iğne  bulunmalıdır.
2. Sheath 4F,5F,6F,seçenekeleri bulunmalıdır. Sheath uzunluğu 7cm olmalıdır. İhale Uhdesinde kalan firmadan istenildiği kadar temin edilecektir.
3. Radyal arterden yapılacak koroner anjiyografi ve invasiv girişimlerde kullanılacaktır.
4. Introducer Sheath esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Introducer Sheath in hemostatik valfi bulunmalıdır.
6. Introducer Sheath in ilaç uygulaması ve basınç ölçmek için kullanılacak şeffaf yan uzatması ve yan uzantmaya bağlı üç yollu musluk bulunmalıdır.
7. Genişletici damarı zedelemeyecek şekilde esnek olmalı radyal girişimler için özel üretim olmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanım tarihi mevcuttur.
9. Hemostatik valf kateter ve kılavuz tel girişleri kolay olmalıdır.
10. Radial girişim için özel üretilmiş olmalı pediatrik sheath’ ler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile 1 yıl miadı bulunmalıdır ve gerektiğinde kullanım süresi dolan malzeme firma tarafından en az 1 yıl miadlı olan malzeme ile değiştirilmelidir.
12. Teslim edilen malzemeler Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında Etiketleri ve Kullanım Kılavuzları Türkçe olmalıdır. Şartnamedeki maddelere firmalar cevap yazacak Şartnameye uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 
FEMORAL GİRİŞİM  SHEATH TEKNİK ŞARTNAMESİ
SUT Kodu: KR1061
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. İçindeki Kılavuz Tel 0,038” 45cm J-Uçlu olmalıdır.
3. Sheath uzunluğu 11cm olmalıdır. Sheath 4F,5F,6F,7F,8F,9F seçenekeleri bulunmalıdır. Sheath İhale Uhdesinde kalan firmadan  istenildiği kadar temin edilecektir
4. Set içinde 1 Adet 18Ga*7cm İntroducer İğne+1 adet Bistüri+ 1 Adet 2,5cc Şırınga bulunmaldır.
5. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
6. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
7. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
8. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
 
UZATMA KONNEKTÖRÜ 1200 PSI BASINCA DAYANIKLI
SUT Kodu: KR2060
1.Tek Tek steril paketler halinde olmalıdır ve paket üzerinde sterilizasyon ve kullanım tarihleri yazılıdır.
2. En az 1 yıl sterilizasyon tarihinde sahip olacak şekilde teslim edilecektir. Ancak firmalar depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştireceğini taahhüt etmelidir
3. En az 1200psi basınca dayanıklı 50,75,120,150cm.uzunluklarından istenildiği kadar teslim edilmelidir.
4. Konnektörlerin gövdesi yumuşak olmalıdır.
5. Rotating male adaptörlü olmalıdır.
6. Bir adet numune teslim edilecektir.
7. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
 
Kontrast Madde Enjeksiyon Manifold Kit (Yüksek basınç Angio Seti)
SUT Kodu: KR2062
1. Set içerisinde basınca dayanıklı, yan tarafından üç çıkışlı ve her çıkış için üç yollu döner adaptörlü, şeffaf manifold tur. Beraberinde 12cc’lik 2cc stoperli, basınca dayanıklı, şeffaf, hazne kısmında iki adet ve piston proksimalinde ise bir adet çember şeklinde parmak geçirme yerleri olan anjiyografi enjektörü bulunmalıdır
2. Set şeklinde bulunan 120cm uzunluğundaki basınç konnektörlerinin çapı ince ve dar dış yüzeyi sert olmalıdır
3. Seti içinde 2 Adet en az 120 cm uzunluğunda Serum Setleri bulanacaktır.
4. Adaptörlerin manüplasyonu ve çevirmesi yumuşak ve kolay olmalıdır. Enjektöre opak çekimi sırasında serum setleri kollabe olmamalıdır ve kıvrılarak opak geçişini engellememelidir
5. Malzemeler DEHP Free olmalıdır. (Ftalat içermez). Firma bunu belgelendirmelidir.
6. ETO steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir..
7. İstenildiğinde malzemeler farklı ölçülerde değiştirilebilmelidir.
8. Firmalar Fiyat verdikleri ürünün Yetkili temsilcisi ve bayisi olduğuna dair TITUBB çıktısı ihale dosyasında sunulmalıdır.
9. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
10. Değerlendirme yapılması için 1 adet numune verilmelidir.
 
HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 150CM
SUT KODU: GR1078, KR1067, KV1295
1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
2. Guidewire en az 150 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
3. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
4. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
5. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
6. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
7. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
8. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. 
9. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
10. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
 
HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 180CM
SUT KODU: GR1078, KR1067, KV1295
1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
2. Guidewire en az 180 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
3. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
4. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
5. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
7. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
8. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
9. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. 
10. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
11. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
 
HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 260CM
SUT KODU: KV1296, KR1068, GR1079
1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
2. Guidewire en az 260 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
3. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
4. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
5. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
6. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
7. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
8. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. 
9. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
10.Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
 
HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 150CM
SUT KODU: KR1071, KV1299, GR1082
1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
2. Guidewire en az 150 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır. Guidewire şaft kısmı stiff/sert yapıda olmalıdır.
3. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir.
4. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
5. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
6. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
7. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
8. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
9. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır.
10. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak.  Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
11. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
 
HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 180CM
SUT KODU: KR1071, KV1299, GR1082
1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
2. Guidewire en az 180 cm uzunluğunda olmalıdır. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır.
3. Guidewire şaft kısmı stiff/sert yapıda olmalıdır. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
4. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir.
5. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
6. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
7. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
8. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
9. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir.
10. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. 
11. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
12. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.
 
HİDROFİLİK GUİDEWİRE 0,035” 260CM
SUT KODU: KV1300, GR1083, KR1072
1. Guidewire koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında kıvrımlı, tortiyöz, kalsifik ve açılı damarlarda kullanıma uygun hidrofilik özellikte olmalıdır.
2. Guidewire en az 260 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Guide wire 0,035” çapında olmalıdır.
4. Guidewire şaft kısmı stiff/sert yapıda olmalıdır.
5. Guidewire çekirdeği süper esnek özel nitinol alaşımdan yapılmış radyoopak solid bir metal içermelidir.
6. Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, guide wire’ın distal ucuna birkaç cm kala bitmelidir.
7. Guidewire’ın çekirdeğini oluşturan metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
8. Kılavuz telinin dışına kaplanan hidrofilik malzemenin su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olmalıdır.
9. Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
10. Hidrofilik kaplama dolayısıyla kateter, kılavuz telin üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
11. Guide wire ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
12. Guidewire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilmelidir. Bu özelliği ile guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.
13. Uç kısmı düz ve/veya Angled olmalıdır.
14. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
15. Firmalar teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenize uygunluğunu kalem kalem yazmış ve bu belge ihale dosyasında tarafımıza sunulmalıdır.